Rett til helvete på første klasse

BT-journalist Irina Lee er på jobb i katastrofeområdene i USA. Her beskriver hun sine inntrykk.