Mulig fuglevirus i Finland

Det kan være oppdaget fugleinfluensa i Finland, ifølge jord- og skogbruksdepartementet i landet.