Irak ødelegger seks raketter til

Irak ødela ytterligere seks raketter av typen al-Samoud i dag, opplyste irakiske representanter og FN-talsmenn.