Bellona krever gasskraftsøknad returnert

Bellona krever at NVE sender Industrikraft Møres søknad om konsesjon for bygging av et gasskraftverk i Elnesvågen i Møre og Romsdal i retur.