• (1/2)
    FANTASTISK: -Det var fantastisk å sjå utover heile Shanghai. Å sveva i fritt fall gir kjensle av fridom, seier basehopparen.<br/> FOTO: PETER MACDIARMID

Vossing i fritt fall i Shanghai

Bjørn Magne Bryn (27) frå Voss sette tysdag ny verdsrekord med tolv sekund i fritt fall då han basehoppa frå eit hotell i Shanghai.