Kaprer var desertør

En tyrker som tirsdag kapret et fly på vei til Istanbul og fikk det til å lande i Brindisi, ønsket å sende en beskjed til pave Benedikt XVI.