Mistanke om mer juks fra Sudbø

Ytterligere fem artikler skrevet av kreftforsker Jon Sudbø blir gransket for svindel etter at det reises tvil om forskningsresultatene de bygger på.

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 16 år gammel

New England Journal of Medicine publiserte fredag en såkalt bekymringsmelding om to artikler av Jon Sudbø fra 2001 og 2004. Disse artiklene er igjen grunnlag for tre artikler publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

– Man må ikke stole på disse artiklene inntil videre. Det er budskapet vårt, sier Charlotte Haug, redaktør i Tidsskrift for Den norske lægeforening til NTB.

Tidsskriftene avventer nå resultatet av granskningskommisjonens arbeid i Norge. Charlotte Haug understreker at denne saken har store konsekvenser:

– Forskere sitter ikke i enerom, og de bygger hele tiden på hverandres arbeider. Sudbøs artikkel i The Lancet har ikke fått konsekvenser for klinisk praksis, men artiklene i New England Journal of Medicine kan ha fått betydning for hvilken retning man har gått. Derfor er dette ganske alvorlig, sier hun.

Samme pasient

Hun sier at det er helt oppsiktsvekkende for en norsk forsker å få en artikkel inn i New England Journal of Medicine, slik Sudbø gjorde første gang i 2001.

– Dette er det beste generelt medisinske tidsskriftet, og det blir lagt veldig stor vekt på en slik artikkel, sier Haug til NTB.

Sudbø er utdannet både lege og tannlege, og hans spesialområde er munnhulekreft.

– Han har studert utviklingen av munnhulekreft ved å ta celle— og vevsprøver og sett på hva som karakteriserte de ulike stadiene. I artikkelen fra 2001 viser han bilder som skal være representative for ulike pasienter i ulike stadier, men det ene bildet har vist seg å være et forstørret utsnitt av et annet, og viser dermed samme pasient. New England Journal of Medicine har gått tilbake i sine arkiver og sett om de har trykket feil bilde, men De er kommet fram til at det ikke er en så enkel forklaring, sier Charlotte Haug.

Dette er bakgrunnen for at begge tidsskriftene nå advarer leger og forskere mot å ta Sudbøs forskningsresultater for god fisk.

Charlotte Haug understreker at det ikke dermed er sagt at all Sudbøs forskning er feil, men på bakgrunn av alt annet som er skjedd, er det grunn til bekymring. Jon Sudbø har tidligere innrømmet å ha fabrikkert data til en artikkel i The Lancet, og han har gitt falske opplysninger om egen spesialistgodkjenning.

Tre artikler

Tidsskrift for Den norske lægeforening har trykket tre artikler av Sudbø som bygger på de artiklene han har publisert i New England Journal of Medicine.

– Vi produserer artikler med sikte på å gi råd til klinisk praksis. Da er vi avhengig av at forskningen er riktig, og det er derfor alle tar det så alvorlig når det kan se ut som det er noe galt med selve grunnforskningen, sier Haug.

Sudbøs andre artikkel i New England Journal of Medicine fra 2004 bygde på den første, men gikk et hakk videre. Han koblet pasientgrupper mot registerdata i Kreftregisteret for å se hvordan det gikk med dem.

– Ingen har gått i dybden på disse grunnlagsdataene. Men siden den bygger på grunnlaget i 2001, må man også sette spørsmålstegn ved denne artikkelen, sier Charlotte Haug.

Det er flere medforfattere på disse artiklene, og mange av dem er de samme som var med på artikkelen i The Lancet, hvor Sudbø har innrømmet å ha fabrikkert data.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Sudbø advarte selv om feil i flere artikler

  2. Nye mistanker over Sudbø-artikler

  3. Reiser tilsynssak mot skandalelegen

  4. Flere forskere kan bli gransket

BT anbefaler

Sommeren er våt, og strømmen er dyr. Hvordan henger det sammen?

For deg som sliter med logikken i tomme vannmagasiner og skyhøye strømpriser, under alle regnbygene.

LES SAKEN