- Iran bør får nye tilbud

– Det haster ikke med å finne en løsning på atomkonflikten med Iran. Landet bør få nye tilbud. Å sette ultimate frister slik Sikkerhetsrådet nå har gjort, er ikke forhandlinger.