Vokser ikke på grunn av matmangel

Matmangel har ført til at halvparten av barna i Niger ikke vokser som de skal, ifølge UNICEF.