Får berre lov å ha ein hund

I Jølster kommune er det eit forslag om at kvar husstand berre får lov til å ha ein hund kvar. - Det er det same om ein har fem ungar eller fem hundar i eit bustadfelt, meiner Norsk Retrieverklubb.