• GRØNLAND ENDRES: Is som smelter og ambisjoner om løsrivelse fra Danmark åpner for gruveindustri og oljevirksomhet på Grønland. Mineralrikdommen er stor, men det gjenstår å finne oljen. FOTO: ADRESSEAVISEN

Issmeltingen varmer opp økonomien på Grønland

Mens isen trekker seg tilbake presser grønlandske selvstyremyndigheter på for oljevirksomhet og mineralutvinning.