Rundt 700.000 har tegnet seg for den nye helseforsikringen bare i februar, men først i midten av neste måned legges de offisielle tallene fram.

Obamacare fikk en helle treg start i oktober i fjor, da nettsiden der man kunne tegne seg for den nye helseforsikringen brøt sammen.

Obama-administrasjonen har satt 31. mars som frist for å tegne seg dersom man vil ha helseforsikring som gjelder i 2014, og det antas at rundt 6 millioner amerikanere vil slutte opp om den nye ordningen.

Over 40 millioner amerikanere står uten helseforsikring og risikerer derfor å måtte dekke sykehusutgiftene av egen lomme dersom helsa skulle svikte.