Mens 14 prosent av alle småbarn mellom to og fem år i USA var ekstremt overvektige i 2004, er andelen nå falt til 8 prosent, viser tall gjengitt i Journal of the American Medical Association.

Fedmeepidemien i USA kan dermed være på retur, noe som på sikt vil spare det amerikanske samfunnet for store helseutgifter.

Overraskelse

Den kraftige nedgangen kommer som en stor overraskelse både på forskerne og myndighetene. Rett nok har de sett at utviklingen gikk i riktig retning, men alle har trodd at det ville gå mye senere.

— Dette er første gang vi har sett indikasjoner på en betydelig nedgang i noen gruppe, sier Cynthia Ogden ved Centers for Disease Control and Prevention, til The New York Times.

— Dette er spennende, mener hun.

Liten andel

Ogden understreker at småbarn i alderen to til fem år utgjør en liten andel av befolkningen, og at den totale andelen amerikanere som er ekstremt overvektige er like høy som tidligere.

Rundt hver tredje amerikaner er fortsatt å finne i kategorien ekstremt overvektige, mens andelen blant barn og tenåringer er på 17 prosent.

Blant kvinner over 60 år øker andelen som lider av ekstrem overvekt, noe som gjør at disse kvinnene også har økt risiko for hjerte- og karsykdommer og kreft.

Mindre sukker

At utviklingen går i riktig retning blant de yngste, er likevel godt nytt på lengre sikt, slår ekspertene fast.

En av hovedforklaringene er trolig at amerikanske småbarn i dag får i seg langt færre kalorier fra sukkerholdig drikke enn de gjorde i 1999.

Flere mødre ammer også, noe som ofte gir en bedre vektutvikling hos barna deres.

Forskerne har konstatert at amerikanske småbarn generelt får i seg færre kalorier enn for ti år siden. Nedgangen er på 7 prosent blant guttebarn og 4 prosent blant jentebarn.

Michelle Obama

Myndighetene har også gjennomført en rekke kampanjer for å bekjempe fedme blant barn, og blant dem som har engasjert seg sterkt for å få barn til å spise sunnere og mosjonere mer, er USAs førstedame Michelle Obama.

Hun var også raskt ute med å kommentere de gledelige tallene.

— Jeg er henrykt over den framgangen vi har gjort de siste årene, når det gjelder andelen ekstremt overvektige blant våre yngste amerikanere, sier hun i en kommentar.