Norge mangler klare utslippsmål

Mens både EU-kommisjonen og de store EU-landene har satt klare mål for CO2-kutt, sitter den norske regjeringen fortsatt i tenkeboksen.