Neppe totalforbud mot alle klasevåpen

Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener det er urealistisk å totalforby alle typer ammunisjon som kan defineres som klasevåpen.