Forsvarer Støres ønske om forhandlinger

Utenriksminister Jonas Gahr Støres støtte til forhandlinger med Taliban er verken oppsiktsvekkende eller kritikkverdig, mener seniorforsker Arne Strand ved Christian Michelsens institutt.