Vil anrike uran uansett

Iran fastholder at anrikningen av uran kan komme til å fortsette, selv om landet får kjøpe brensel til atomreaktorene sine utenfra.