IEA skjerper beredskapen

Ministerådet i det internasjonale energibyrået IEA ble i går enig om å skjerpe oljeberedskapen for å unngå energimangel ved fremtidige kriser.