Gurkhasoldater vant slaget

Den britiske regjeringen ga i dag etter for presset, og sier at flere gurkhasoldater skal få tillatelse til å bosette seg i Storbritannia.