Jøde får verv i Fatah

Den palestinske bevegelsen Fatah har for første gang valgt en israelsk jøde inn i sitt revolusjonsråd.