- Ingen bevis for drap

Dommer mener det ikke finnes noe bevis for at prins Philip beordret prinsesse Dianas død.