Må drikke kloakkvann

Befolkningen i den australske delstaten Queensland må snart begynne å drikke kloakkvann.