Flere biler - færre ulykker

Bilsalget i Kina eksploderer. Men antall trafikkdøde går ned.