Bush-tale utløser sinne og negative reaksjoner

Irans president og Hamas reagerer med sinne på president George W. Bushs tale om nasjonens tilstand. Oljeanalytikerne mener appellen om redusert avhengighet av olje fra Midtøsten er urealistisk.