Slår inn opne dører

Fleire norske muslimar har dei siste dagane teke til orde for å forby blasfemiske ytringar. Også somme juristar, med utanlandsk opphav, vil ha eit slikt forbod.