Sverige: 2.500 passasjerer rammet av flykonkurs

2.500 passasjerer sto plutselig uten flyforbindelser da det svenske flyselskapet Fly Me Sweden begjærte seg konkurs fredag morgen.