SV-murring mot rakettskjoldvedtak

Det er sterk uro i SV over det ein oppfattar som at Regjeringa har akseptert at Iran blir peika ut som ein «røverstat» som trugar Europa med rakettar.