Senatet sa ja

USAs Senat har vedtatt stimuleringspakke med kostnadsramme på 838 milliarder dollar.