Avgjørende dager for Kina

Sikkerhetstiltakene er godt synlige foran plenumssesjonen i Kinas nasjonalforsamling og Folkekongressen som skal vedta lover som bedrer befolkningens sosiale sikkerhet og helsetilbud.