Canada bringer selforbudet inn for WTO

Canada protesterer mot EUs forbud mot selprodukter og vil bringe saken inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).