Hørte banking og lyder

Flere av de i alt 100 leieboerne som bodde i Josef Fritzls hus har hørt banking og andre lyder fra kjelleren.