Kvinnen er offentlig ansatt og var på tjenestereise da hun eller partneren kom til å rive ned lampen som hang over sengen. Den traff henne i ansiktet og påførte henne skader i munn og nese, hun mistet en tann og hevder at hun dessuten ble påført «mentale arr».

Dette var i 2007, og onsdag falt dommen i Australias High Court.

— Spørsmålet er om arbeidsgiver hadde pålagt eller oppmuntret den ansatte til å utøve den virksomhet hun eller han var opptatt med da skaden skjedde, sier retten.

Spørsmålet besvares med et klart nei.

Angjeldende virksomhet ble i en lavere rettinstans beskrevet som «en intensiv omgang ikke-søvn», skriver Sydney Morning Herald. Avisen gir saken bred omtale på sine nettsider, men har ikke greid å bringe på det rene om kvinnens partner også kom fysisk til skade.

Sydney Morning Heralds innenriksredaktør Tony Wright tilføyer for egen regning at saken vil bli stående til skrekk og advarsel for alle som reiser på arbeidsgivers regning. Australsk historie kjenner neppe noe like dramatisk eksempel på avbrutt samleie, mener han.