Budsjettet inneholder utgifter på 135,5 milliarder euro. Det er lavere enn årets budsjett som er på 144,2 milliarder euro. Det kommer fram i en pressemelding fra det litauiske formannskapet i EU.

— Dette er et meget viktig skritt for hele den Europeiske Union, sier Litauens visefinansminister og formann for Ecofin, Algimantas Rimkunas.

— Vi er enige om å styrke finansieringen av prioriterte områder som økonomisk vekst, arbeid, innovasjon og humanitær bistand, sa han.

Det er blant annet avsatt flere penger til å styrke institusjoner i EU som jobber med migrasjon, asyl og grensekontroll. Det samme gjelder det europeiske tilsynet med finanssektoren.

— På et tidspunkt mange EU-land fortsatt sliter med økonomien, vil det avtalte budsjettet ikke belaste deres budsjetter ytterligere. Samtidig sikrer det at pengene brukes på de viktigste områder, som arbeid til ungdom og støtte til små og mellomstore bedrifter, sier Algimantas Rimkunas.

Avtalen skal formelt godkjennes i Europaparlamentet og Det europeiske råd senest innen 14 dager.