• Vi anser dette for å være et enormt problem, sier FN.

— Om dette problemet ikke blir løst, kommer dødstallene høyst sannsynlig til å øke fordi mange er på jakt etter udetonerte eksplosiver for å selge det som skrapmetall, sier sjefen for FNs mineryddingssenter Mohammad Sediq Rashid til nyhetsbyrået AFP.

Til nå er 53 sivile afghanere, flesteparten av dem barn, drept eller såret av etterlatt ammunisjon funnet i eller rundt ISAF-baser og skytebaner siden 2008, opplyser Rashid.

Om man i tillegg tar med eksplosiver og ammunisjon som ble etterlatt av sovjetiske styrker og mujahedin-geriljaen, ble i alt 363 sivile drept i fjor, og bare i første halvår i år er over 240 mennesker drept av etterlatt ammunisjon.

Ifølge Rashid er det også en rekke eksempler på at styrkene i tillegg har etterlatt seg ueksploderte granater.

Ved skytebaner

I januar i år ble tre sivile drept og fem såret i en landsby i Kohi Safi-distriktet i Parwan-provinsen, like ved den store amerikanske basen Bagram, sier Rashid.

Hans mannskaper fant over 400 eksemplarer av ueksplodert ammunisjon i området, der en base er forlatt og der det også var en skytebane i nærheten.

— Jeg tror at en viktig årsak til dette problemet er slike skytebaner, sier han og legger til at arbeidet med å rydde opp ikke blir gjort ordentlig.

— Vi anser dette for å være et enormt problem. Det er hundrevis av militærbaser - et anselig antall av dem kommer til å legges ned, noen blir overlatt til lokale styrker mens andre blir forlatt. Så vi tror antall døde og sårede vil stige, sier han.

- Høyeste prioritet

I et skriftlig svar sier NATO at «de siviles sikkerhet er vår høyeste prioritet», og at styrkene har faste prosedyrer for å rydde opp etter seg.

— Vi er klar over meldingene om ueksplodert ammunisjon på skytebanene til tidligere militærbaser i Afghanistan, sier oberst Will Griffin.

Rashid sier dette ikke er nok. Han spør seg hvorfor ISAF ikke retter mer oppmerksomhet mot dette problemet når de bruker så enorme mengder penger og ressurser i Afghanistan.

Han sier ISAF må forplikte seg til å rydde helt opp på baser og skytebaner som skal forlates når de utenlandske styrkene forlater Afghanistan neste år.