Siste: Fortsatt uavklart for nordmennene

Gisseldramaet i Algerie minutt for minutt.