Avisens opinionsundersøkelse Sverige Tycker har intervjuet det svenske folk om hendelsene i Stockholms skjærgård de siste dagene.

76 prosent av de spurte tror det er, eller kanskje er, en ubåt som er observert i skjærgården, skriver Aftonbladet.

I tillegg mener rundt sju av ti spurte at Sverige bør satse mye mer, eller noe mer, på forsvaret enn det som gjøres i dag. De som sympatiserer med Alliansen vil i større grad ruste opp sammenlignet med rødgrønne velgere.

58 prosent svarer også at de er veldig eller litt bekymret over den eventuelle krenkelsen av Sveriges territorialfarvann. 36 prosent svarer at de ikke er bekymret.