Kinas mål om å nå Mars er en refleksjon av landets voksende økonomiske styrke. Sjefen for landets romforskning, Ouyang Ziyuan, uttalte seg om et Mars-prosjekt i forbindelse med en orientering han ga til Kinas romforskningsselskap om månelandingsprosjektet og fartøyet Chang'e 3.

Ifølge Ouyang kan månelandingsprosjektet få betydning for et telekommunikasjonsnettverk som vil få betydning også for romsonden som skal sendes til Mars.

Måneferden med Chang'e 3 ventes i andre halvdel av 2013. Romsonden som skal sendes til Mars, skal vende tilbake til jorden etter å ha tatt sine prøver, sa Ouyang ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Å hente prøver fra Mars ble nylig satt som en topprioritet i USA, selv om også kostnadene er blitt betraktet som astronomiske. Men en planleggingsgruppe la frem en rapport i september om hvordan oppgaven skulle la seg gjennomføre med akseptable utgifter.