Politiet var svært sparsomme med opplysninger, men opplyser at et brev med ukjent innhold har kommet til ambassaden.

— Et hvitt pulver har lekket ut inne på ambassaden, sier Anette Baäcklin ved brannvernmyndighetene i Stockholm til Expressen.

Området rundt ambassaden ble sperret av, og bombeteknikere fra politiet rykket ut for å undersøke brevet.

Rundt 150 personer jobber ved ambassaden, men det er uklart hvor mange som var på jobb onsdag.

Ved 14-tiden begynte sperringene rundt bygningen å bli fjernet, og de ansatte fikk vende tilbake til bygningen.

— Vi har begynt å fjerne sperringene og har innledet forundersøkelser om mulige ulovlige trusler, sier Towe Hägg ved Stockholmspolitiet.

Politiet har tatt med seg brevet som vekket mistanke, men vet foreløpig ikke om innholdet var farlig.