• RIKSDAGSBYGNINGEN i Berlin, med sin karakteristiske kuppel, er truet av terror. FOTO: THOMAS PETER

Stengt på grunn av terrorfrykt

Tyskerne stenger kuppelen på Riksdagsbrygningen.