Både delstatens senat og representanthus har stemt for å avskaffe dødsstraff. Nå gjenstår bare en underskrift fra guvernør Martin O'Malley, som er sterk tilhenger av å fjerne dødsstraff.

Etter avstemningen fredag sa guvernøren at dødsstraffen «ikke fungerer avskrekkende». Han mener også den ikke lar seg praktisere uten å diskriminere og peker på at den koster tre ganger så mye som å dømme en person til livstidsstraff.