• EDL-TILHENGER: En tilhenger av English Defence League (EDL), som er en høyreekstrem bevegelse som også har en norsk avlegger, NDL. FOTO: REUTERS

- Breivik var i kontakt med EDL

Snakket med medlemmer i nettforum, hevder det britiske tidsskriftet Searchlight.