Selskapets aksjer ble fredag omsatt for 99 dollar per stykk. En oppgang på 46 prosent fra forhåndsprisen på 68 dollar torsdag kveld.

Selskapets verdi var dermed oppe i 244 milliarder dollar, noe som tilsvarer nærmere 1.550 milliarder kroner.

Børsnoteringen vil bidra til å finansiere selskapets utvidelse i USA og andre steder.