I et utkast som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til, går parlamentet inn for at søkemotorer skal skilles fra øvrig kommersiell virksomhet for å sikre like konkurransevilkår for internettindustrien.

Internettgiganten Google nevnes ikke spesifikt i dokumentet, men er den desidert mest brukte søkemotoren i Europa, og selskapet vil omfattes av et eventuelt pålegg.

I utkastet ber EU-parlamentet EU-kommisjonen å vurdere forslag «med mål om å skille søkemotorer fra andre kommersielle tjenester som én mulig, langsiktig løsning», ifølge Reuters.