• KLIMAGASSER: Vulkanen på Island spyr ut like mye klimagasser som hele norsk industri og bilpark ... FOTO: LUCAS JACKSON

Vulkanen er klimaversting

Vulkanen under isbreen Eyjafjallajökull på Island spyr ut mer klimagasser enn all industri og trafikk i hele Norge.