Tallene fra WHO omfatter både bekreftede, sannsynlige og antatte tilfeller siden utbruddet i Vest-Afrika i februar. Siden siste oversikt 23. juni har antallet smittetilfeller økt fra 635 til 759.

Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling for ebolaviruset, som kan forårsake influensalignende smerter og indre og ytre blødninger, forårsaket av nyre— eller leversvikt.

Viruset kommer fra kontakt med blod eller kroppsvæsker fra ville dyr og har svært høy dødelighet.