Slik påvirker EU-utvidelsen Norge

Utvidelsen av EU kan presse fram en ny norsk folkeavstemning før 2010. Men det nye Europa-kartet får mange praktiske konsekvenser for Norge alt fra 1. mai 2004.