Vil sende inn bakkestyrker

Det amerikanske folket er klare for en langvarig krig. Hele åtte av ti vil sende bakkestyrker inn i Afghanistan. 94 prosent støtter bombeangrepet som nå er innledet.