Fare for kraftmangel i Norden

Økende strømforbruk og liten kraftutbygging i Norden øker faren for et betydelig kraftunderskudd.