Luftforsvaret vil væpne transporthelikoptre

Luftforsvaret vurderer å anskaffe våpen til sine transporthelikoptre. Våpnene skal kunne brukes til egenbeskyttelse når helikoptrene deltar i internasjonale operasjoner.