Åpner for russisk import av atomavfall

Den russiske nasjonalforsamlingen stemmer for import av kjernefysisk avfall. Virksomheten er miljømessig betenkelig, men kan bringe penger til en slunken statskasse.